11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2231
din 3 august 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
Ședința începe la ora 11.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Secretariatului
Parlamentului, șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de
deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Ion Balan, Oleg Bodrug, Mihail Poleanschi,
Victor Popa, Zurabi Todua.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost aprobată săptămîna trecută. Biroul permanent, care s-a
întrunit ieri în ședință, vine cu propunerea a 4 proiecte suplimentare pentru ordinea
de zi aprobată, este vorba de proiectele nr.680, nr.2231, nr.2534 și nr.837.
Regulamentar, urmează să supun votului această problemă tehnică.
Cine este pentru a accepta propunerea Biroului permanent rog să voteze.
Majoritatea. Vă mulțumesc. Aceste propuneri sînt acceptate.
Deci la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Începem dreapta-stînga.
Microfonul nr.5.
Domnul Ion Hadârcă – Fracțiunea PL:
Vă mulțumesc.
Domnule Președinte,
În memoria victimelor de la 7 aprilie 2009, Fracțiunea Partidului Liberal
propune un moment de reculegere.