DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 31 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.818 din 30 martie 2011
cu privire la Bugetul Parlamentului pentru anul 2011.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a treia proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2011. Proiectul nr.675 din 14 martie 2011.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.679 din
14 martie 2011 privind compensaţiile sociale unice.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. Proiectul nr.677 din 14 martie 2011.
6. Comasarea proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2011 nr. 678 din 14 martie 2011 cu proiectul nr. 546 din 10 martie
2011. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.678 în lectura a doua.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.676 din
14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne – art.13, 14; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.26, 32, 321, ş.a.; ş.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.820 din 31 martie 2011
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale.
9. Interpelări.
Ședința ăncepe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele Parlamentului,
asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al Parlamentului, și de
doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.