DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 29 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.676
din 14 martie 2011pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne – art.13, 14; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.26, 32, 321, ş.a.; ş.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.679
din 14 martie 2011 privind compensaţiile sociale unice.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. Proiectul nr.677 din 14 martie 2011.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.546 din
1 martie 2011 cu privire la scutirea de achitare a obligațiunilor financiare
prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011. Proiectul nr. 678 din
14 martie 2011.
8. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 11.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.