Domnul Marian Lupu:
O mică greșeală tehnică, probabil, înregistrarea s-a produs după ce au fost
luate aceste date.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi vreau să fac un anunț. Subiectul nr.4, proiectul 1672, care a
fost inițial inclus pentru examinare în lectura a doua în cadrul ședinței din ziua de
astăzi, îl vom examina săptămîna viitoare, pînă la sfîrșitul acestui program
bisăptămînal, pînă la 1 aprilie 2011.
La fel, subiectul nr.5, care era inițial inclus în proiect pentru una din aceste
zile 29 – 30, va fi, la fel, examinat pînă la finele acestui program bisăptămînal, pînă
la 1 aprilie. Adică, ne mișcăm doar pe zile și nicidecum nu le excludem din
programul aprobat de către plenul Parlamentului.
Alte propuneri la ordinea de zi?
Microfonul nr.2.
Doamna Elena Bodnarenco – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Propunem includerea în ordinea de zi a proiectelor cu conținut social, inițiate
încă în perioada februarie – iulie 2010, după cum urmează: proiectul nr.2057 din
7 iulie 2010, care prevede majorarea alocațiilor persoanelor cu dizabilități și a
copiilor în cazul pierderii întreținătorului; proiectul nr.1373 din 7 mai 2010, care
propune majorarea indemnizației unice la nașterea copilului; proiectul nr.1383 din
7 mai 2010, care prevede unele măsuri suplimentare de protecție a persoanelor care
au la îngrijire copii mici, persoane cu dizabilități și în etate, și proiectul nr.1441 din
12 mai 2010, care prevede instituirea ajutorului pentru închirierea spațiului locativ
familiilor tinere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Microfonul nr.3.
Domnul Alexandr Petkov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Cerem convocarea ministrului culturii ca să ne explice: în baza cărui drept
este profanată memoria miilor de voluntari moldoveni, participanți la luptele de la
Șipca, prin distrugerea monumentului istoric, ocrotit de stat, în Parcul Rîșcani?
Vreau să vă reamintesc, stimată asistență, că la sute de kilometri de
Moldova, la Șipca, memoria concetățenilor noștri, care au apărat ortodoxia în
Europa, este consfințită, iar în centrul Chișinăului, nu știu din care motiv, este
distrusă.