D U P Ă P A U Z A
Domnul Marian Lupu:
Eu rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnule Ganaciuc, cîți deputați avem în sală?
Domnul Maxim Ganaciuc:
Domnule Președinte,
În sală sînt prezenți 54 de deputați.
Domnul Marian Lupu:
Da, vă mulțumesc. Constat cvorumul în sala plenului Parlamentului.
Stimați colegi,
Cred că am să exprim poziția tuturor celor prezenți în această sală. Noi
datorăm scuze pentru colegii noștri din opoziție, fiindcă această pauză, care a fost
anunțată de 40 – 45 de minute, s-a dovedit a fi una mai de durată.
Potrivit discuțiilor pe care le-am purtat, intervin cu următoarele propuneri.
Întîi de toate, am discutat la ședința Biroului permanent de a veni cu o extindere a
ședințelor plenului Parlamentului pentru perioada indicată, pînă în perioada de…
pînă în 1 aprilie anul curent. Voi înainta aceste propuneri pentru aprobarea plenului
Parlamentului.
Întîi de toate, propun să desfășurăm ședința plenului Parlamentului, una
extraprogram, pentru ziua de sîmbătă. Cine este pentru rog să voteze.
Mulțumesc. Unanim, 54 de voturi.