DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 17 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.680 din
14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie
2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului (art.3, 4, 5, ş.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2537 din 22 septembrie 2010 pentru modificarea anexei nr.3
la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativteritorială
a Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și aprbarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2575 din
23 septembrie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.2538
din 22 septembrie 2010 cu privire la modificarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (anexa).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectură a doua a proiectului de Lege nr.236 din
2 februarie 2011 pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al
Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectură a doua a proiectului de Lege nr.1928
din 28 iunie 2010 cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr.108-XIII din
17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova.
9. Răspuns la întrebarea adresată de către doamna Elena Frumosu.
(Raportor – Gheorghe Postică, viceministru al culturii).
10. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 24 martie – 1 aprilie 2011.
11. Întrebări.