DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 10 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.590 din 4 martie 2011 privind transmiterea transfrontalieră a
datelor cu caracter personal.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2420
din 7 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din
25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.457 din
22 februarie 2011 pentru modificarea articolului 40 al Legii nr.416-XII din
18 decembrie 1990 cu privire la poliţie.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.244 din
3 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art. 31, 32; Legea
cu privire la fondul locativ cu statut special – art. 3; ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.442 din 21 februarie
2011 cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.679-XV din
23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei
Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.214 din
1 februarie 2011 pentru modificarea articolului 28 din Legea nr.1245-XV din
18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
9. Reexaminarea și remiterea în comisie a Legii nr.240 din 24 septembrie
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu
privire la activitatea farmaceutică. Proiectul nr.2736 din 2 noiembrie 2010.
10. Răspuns la întrebarea adresată de către domnul Igor Corman. (Raportor
– Andrei Popov, viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene).
11. Întrebări.