DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2011
Ședința din ziua de 24 februarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.194
din 28 ianuarie 2011 cu privire la completarea articolului II din Legea nr.135 din
1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1921
din 25 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.115-XVI din 9 iunie
2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică.
5. Dezbaterea și retragerea din discuții a proiectului de Lege nr.1992 din
2 iulie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.101 din 20 ianuarie 2011 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2526 din 20 septembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei
pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale
altor state.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2527 din 20 septembrie 2010 pentru ratificarea Statutului
Agenţiei Internaţionale pentru Surse Energetice Regenerabile (IRENA).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2116 din 14 iulie 2010 pentru ratificarea Protocolului
adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina vizînd testările
genetice în scopuri medicale.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.
2533 din 21 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea regnului animal – art.3, 7, 11 ş.a.; Legea privind fondul ariilor
naturale protejate de stat – art.2, 3, 6 ş.a.).