11. Răspuns la întrebările deputaților.
12. Interpelări.
13. Declarația doamnei deputat Alla Mironic – Fracțiunea parlamentară a
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Începem ședința plenului. Vă rog, Secretariatul.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Furdui Simion, Fusu Corina, Jantuan Stella, Șova Vasile – în delegație;
Bodrug Oleg, Filipov Serghei, Poleanschi Mihail, Saharneanu Vladimir, Starîș
Constantin.
Domnul Marian Lupu:
Pentru stenogramă, domnul Bodrug este. Să nu uităm că Secretariatul, de
fapt, anunță informația la momentul înregistrării, acolo pe hol.
Stimați colegi,
Buna dimineața. Ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Sîntem în prima ședință a programului bisăptămînal. La ordinea de zi –
propuneri.
Microfonul nr. 3.
Doamna Oxana Domenti – Fracțiunea PCRM:
Buna ziua. Eu aș propune să excludem din ordinea de zi proiectul nr.2577,
rectificarea Legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2010, deoarece și-a
pierdut actualitatea, în opinia noastră.
Mulțumesc.