по торговле продуктами питания по сниженным ценам для малоимущих
пенсионеров.
И последнее. Организовать на льготных принципах мероприятие по
вопросам возможного трудоустройства пенсионеров в целях реализации
трудового потенциала желающих трудиться для увеличения своих доходов,
самостоятельного увеличения материального благосостояния.
Организация ветеранов оставляет за собой право обращаться в
международное представительство Республики Молдова, европейские
структуры, чтобы довести до их сведения, что фактически пожилые люди в
Молдове находятся на грани вымирания.
Уважаемые депутаты,
Вспомним, что все это наши родители, это мы, это завтрашние вы, и
то, что мы сегодня посеем, то и пожнем.
Спасибо.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost epuizată. Alte înscrieri pentru declarații nu sînt.
(Rumoare în sală.)
La ce replică? (Rumoare în sală.) La declarație? La declarație replică.
Microfonul nr.3.
Doamna Zinaida Chistruga – Fracțiunea PCRM:
Puneți, includeți microfonul.
Doamna Liliana Palihovici:
L-am inclus.
Doamna Zinaida Chistruga:
Pentru stenogramă. În atenția presei și a alegătorilor. Vă rog să filmați
mesele Alianței. Toți, în frunte cu Marian Lupu, au ieșit din sală atunci cînd s-au
pus problemele pensionarilor. În schimb, în campania electorală le-au cerșit
voturile și chiar le-au cumpărat.
Filmați și arătați acum cum se preocupă Alianța, în frunte cu Marian Lupu,
de problemele pensionarilor care abia supraviețuiesc.
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Declar ședința închisă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 11.23.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Aparatului Parlamentului.