DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2011
Ședința din 11 februarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.331 din 10 februarie 2011 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.332 din 10 februarie 2011 privind confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1671 din 3 mai 2006 pentru completarea Legii nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (art.20).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2576 din 23 septembrie 2010 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, semnat la Bruxelles la 16 septembrie 2010.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2839 din 6 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2694 din 21 octombrie 2010 privind importul unui autovehicul.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.461 din 24 februarie 2010 pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova (pct.1).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.194 din 28 ianuarie 2011 cu privire la completarea articolului II din Legea nr.135 din 1 iulie 2010 pentru modificarea articolului II din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.320 din 9 februarie 2011 privind demisia unor deputaţi în Parlament.