DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2011
Ședința din 12 ianuarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind aprobarea
componenței nominale a comisiilor permanente.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre privind acceptarea declinării
împuternicirilor de către Guvern.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că, la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Oleg Babenco, Alexandr Bannicov, Vladimir Eremciuc, Vladimir
Voronin; Vladimir Lupan – din motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Rugăminte: ocupați, vă rog, locurile, începem ședința. Conform datelor
prezentate de către Secretariat, ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Mulțumesc.