Domnule Ghimpu,
Mata cu disciplina ai stat foarte rău. Văd că nu ascultă nimeni deocamdată. Ei au să facă tot corect, dar mai tîrziu. Mai energic, domnule Diacov. Mai energic.
Domnule Ganaciuc,
Rog să prezentați raportul despre prezența deputaților în sala de ședințe.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, asistă 99 de deputați. Nu sînt prezenți: domnul deputat Popa Victor, domnul Stoianoglo Alexandru – motivat.
Domnul Vladimir Voronin:
Vă mulțumesc.
Stimați deputați,
Conform Regulamentului, noi continuăm ședința de constituire a Parlamentului. Dumneavoastră, doamne și domni deputați, aveți careva propuneri, anunțuri? Nu sînt.
Mulțumesc.
Data trecută, noi cu dumneavoastră am constituit deja fracțiunile parlamentare, în continuare este necesar să alegem Președintele Parlamentului.
Microfonul nr.4, poftim.
Domnul Vladimir Filat – Prim-ministru în exercițiu, Președinte interimar al Republicii Moldova:
Stimate Președinte al ședinței,
Așa cum este și firesc, astăzi sîntem în situația să anunțăm crearea majorității parlamentare, majoritații parlamentare compuse din Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova, a Partidului Democrat din Moldova și a Partidului Liberal.
În componența majorității parlamentare sînt 59 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Denumirea Alianței este pentru Integrarea Europeană sau Alianța pentru Integrarea Europeană.
Și în continuare urmează, dacă este să trecem la prevederile Regulamentului, să organizăm procedura de alegere a Președintelui Parlamentului. Pentru aceasta trebuie să fie propuse inclusiv înaintările din partea fracțiunilor, dar și crearea Comisiei speciale pentru organizarea alegerii Președintelui Parlamentului.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule Filat.
Stimați deputați,
Se ia act referitor la declarația domnului Filat despre formarea majorității parlamentare.