Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Oleg Bodrug,
vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 87 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Guțu Ana – în delegație, Bannicov Alexandr, Vieru Boris –
din motive de sănătate, Candu Andrian, Grișciuc Simion, Sîrbu Serghei, Stratulat
Ion, Zaporojan Lilian – la cerere, Botnariuc Tatiana, Dimitriu Anatolie, Mocanu
Gheorghe, Stratan Valentina, Lupu Marian. Este, da, scuzați.
Fetele s-au grăbit, domnule Președinte.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința, este un anunț.
Doamnă Jantuan,
Vă rog.
Doamna Stella Jantuan:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi,
Zilele trecute au trecut în nemurire două personalități notorii pentru
Republica Moldova, personalități care au stat la temelia medicinii în Republica
Moldova; academicianul Eugen Gladun și doctorul emerit, medicul emerit al
Republicii Moldova Timofei Moșneaga.
Rog, domnule Președinte, să anunțați un minut de reculegere în memoria
acestor personalități. (Se păstrează un minut de reculegere.)