Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Vă mai reamintesc că, astăzi, 5 iunie, este Ziua Mondială a Mediului. Zi care
a fost instituită încă în anul 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Să îi
felicităm pe toți acei care activează în acest domeniu și care contribuie la
protejarea mediului.
De asemenea, în perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-a sărbătorit
ziua de naștere colegul nostru Alexandru Stoianoglo. Îi dorim La Mulți Ani, multă
sănătate și succese în activitate. (Aplauze.)
Și acum, stimați colegi, urmează să aprobăm ordinea de zi, în baza
propunerilor făcute de Biroul permanent, și le voi propune dezbaterii în plen în
ordinea în care au fost prezentate Prezidiului.
Prima solicitare, semnată de șase deputați, privind includerea în ordinea de
zi a proiectului cu nr.159.
Domnul Ceban?
Domnule Dodon,
Vă rog.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Este vorba de modificarea Codului fiscal. Vreau să vă aduc aminte că atunci
cînd v-ați grăbit, majoritatea parlamentară, și ați aprobat Codul fiscal, ați creat
unele condiții de concurență neloială între producători de produse primare agricole
și procesatori, și consumatorii finali. Astfel, noi propunem să introducem cota de
8 la sută TVA pentru făină și ulei, obținute din produsele din fitotehnie.
Noi am discutat acest subiect în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe,
am găsit … cel puțin majoritatea ne-au susținut în acest sens. De aceea, propunem
acest subiect să fie inclus în primă lectură și în a doua lectură să așteptăm avizul
Guvernului. Însă pentru primă lectură poate fi și fără avizul Guvernului.
Vă rog să punem la vot.
Domnul Igor Corman:
Supun votului, stimați colegi, această propunere. Cine este pentru rog să
voteze. Număr insuficient de voturi.
Următoarea cerere, semnată de șapte deputați, privind introducerea în
ordinea de zi a proiectelor nr.386, nr.95, nr.80, nr.2695 și nr.625. Cine prezintă?
Domnule Dodon,
Vă rog.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc.
Proiectul nr.386 prevede un nou mecanism de elaborat cu scopul de a facilita
și de a asigura dreptul beneficiarilor de suport financiar. Este vorba de achitarea
unor plăți prin intermediul sistemului Băncii de Economii.