DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 20 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.469 din
21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova
și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului
”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”. Proiectul de
Lege nr.469 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La prezenta ședință are loc
doar votarea acestuia.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.528 din
17 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154 din 28 martie 2003. Proiectul de Lege nr.528 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La prezenta ședință are loc doar votarea acestuia.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.454
din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.313, 437). Pentru
lectura a doua, proiectul nr.454 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.455 din
13 noiembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.431, 432, 433,
434).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.350
din 21 august 2013 privind grupurile de producători și asociațiile lor.
6. Dezbaterea și remiterea în comisia de profil a proiectului de Lege nr.37
din 4 februarie 2013 pentru completarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.372
din 18 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din
24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.519 din 13 decembrie 2013 pentru completarea articolului 2
al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.507 din 6 decembrie 2013 pentru modificarea unor acte
legislative (Codul penal – art.98, 1041; Codul de executare – art.174, 2911).