DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 2 iulie 2014
consacrată ratificării proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,
și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
și statele membre ale acestora, pe de altă parte
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae
Timofti.
3. Prezentarea și dezbaterea proiectului de Lege nr.252 din 28 iunie 2014
pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de altă parte. (Raportor – domnul Iurie Leancă,
Prim-ministru al Republicii Moldova.)
4. Runda de întrebări – răspunsuri.
5. Prezentarea raportului Comisiei politică externă și integrare europeană
privind proiectul de Lege nr.252 din 28 iunie 2014. (Raportor – doamna Ana Guțu,
președintele Comisiei politică externă și integrare europeană.)
6. Luare de cuvînt – domnul Vladimir Voronin, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova. (După luarea de cuvînt a domnului deputat
Vladimir Voronin, Fracțiunea PCRM părăsește Sala de ședințe.)
7. Luare de cuvînt – domnul Valeriu Streleț, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
8. Luare de cuvînt – domnul Marian Lupu, Fracțiunea Partidului Democrat
din Moldova.
9. Luare de cuvînt – domnul Ion Hadârcă, Fracțiunea Partidului Liberal
Reformator.
10. Luare de cuvînt – domnul Igor Corman, Președintele Parlamentului
Republicii Moldova.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.252 din
28 iunie 2014. Adoptarea în lectura a doua (prin apel nominal) a proiectului de
Lege nr.252 din 28 iunie 2014.