DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 17 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Alocuțiunea în Parlamentul Republicii Moldova a E.S. doamna Anne
Brasseur, Preşedinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
3. Runda de întrebări – răspunsuri.
4. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.118
din 21 martie 2014 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 253
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
cu privire la știință și inovare – art.157; Legea cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar – art. 1, 3, 6 ș.a.; Legea privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici – art. 1, 3, 6, 8, 9 ș.a.; ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.254
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl – art. 211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art.65, 651 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.352
din 2 septembrie 2013 cu privire la locuințe.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.282 din 9 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii
Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și
inovare (2014 – 2020) – Orizont 2020.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din
24 martie 2014 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.255
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1591-XV din
26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de