DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 22 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Domnul Prim-ministru al Republicii Moldova Iurie Leancă prezintă un
pachet de proiecte de lege pentru care Guvernul își angajează răspunderea în fața
Parlamentului:
– proiectul de Lege nr.307 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească –
anexa nr.3; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.19; ș.a.);
– proiectul de Lege nr.308 din 21 iulie 2014 cu privire la răspunderea
disciplinară a judecătorilor;
– proiectul de Lege nr.309 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului – art.14; Legea contenciosului
administrativ – art.21);
– proiectul de Lege nr.310 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 10 ș.a.;
Legea cu privire la gaj – art.8; ș.a.);
– proiectul de Lege nr.303 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Codul fiscal, Titlul III, art.102; Legea cu privire
la gaj – art.2, 4, 6 ș.a.; ș.a.);
– proiectul de Lege nr.302 din 21 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor;
– proiectul Legii nr.311 din 21 iulie 2014 finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale;
– proiectul de Lege nr.312 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013
(art.1, 2, 4 ș.a.);
– proiectul de Lege nr.305 din 21 iulie 2014 pentru modificarea Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.329 din 23 decembrie 2013
(art.1, anexa nr.1, anexa nr.2);