DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA I ORDINARĂ – DECEMBRIE 2014
Şedinţa de constituire a Parlamentului din 29 decembrie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Deschiderea ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova
de legislatura a XX-a de către domnul deputat în Parlament, decan de vîrstă Eduard
Smirnov – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
2. Raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului și validarea mandatelor
deputaților aleși. (Raportor – Alexandru Tănase, Președintele Curții
Constituționale.)
3. Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti.
4. Constituirea fracțiunilor parlamentare: a Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova, a Partidului Liberal Democrat din Moldova, a Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova, a Partidului Democrat din Moldova și a
Partidului Liberal.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat în Parlament
din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Eduard Smirnov:
Bună ziua.
Stimați deputați,
Rog să vă ocupați locurile.
Bună ziua.
Stimați deputați ai Parlamentului de legislatura a XX-a,
Salutăm prezența în sală a domnului Președinte al Republicii Moldova
Nicolae Timofti (aplauze), a domnului Președinte al Curții Constituționale
Alexandru Tănase și a membrilor Curții Constituționale (aplauze), a
reprezentanților Corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova. (Aplauze.)
Rog Secretariatul să anunțe prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
Vă informez că, la ședința de constituire a Parlamentului nou-ales, din
totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 101 deputați.