Domnul Eduard Smirnov:
Vă mulțumesc.
Ședinţa de constituire a Parlamentului de legislatura a XX-a este
deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Imnul de
Stat al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.)
Declar deschisă ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XX-a.
Stimați colegi,
Onorată asistență,
Astăzi, conform articolelor 2 și 4 din Regulamentul Parlamentului, se
propun spre examinare următoarele chestiuni:
– Audierea raportului Președintelui Curții Constituționale;
– Constituirea fracțiunilor parlamentare.
În continuare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
Parlamentului, ofer cuvîntul domnului Președinte al Curții Constituționale
Alexandru Tănase, pentru a prezenta Raportul privind rezultatele alegerii
Parlamentului și validarea mandatelor deputaților aleși.
Poftim, domnul Președinte.
Domnul Alexandru Tănase – Președintele Curții Constituționale:
Domnule Președinte al Republicii Moldova,
Domnilor deputați,
Onorați reprezentanți ai Corpului diplomatic,
În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) al Regulamentului Parlamentului,
voi prezenta un raport asupra rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii
Moldova. Potrivit articolului 135 alineatul (1) litera e) din Constituție, articolului 4
alineatul (1) litera e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 4
alineatul (1) litera e) și 38 alineatul (3) din Codul jurisdicției constituționale,
instanța de contencios constituțional confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și
validează mandatele deputaților.
Potrivit articolului 67 alineatul (3) din Codul electoral, contestațiile
împotriva hotărîrii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor
alegerilor și atribuirea mandatelor se examinează concomitent cu confirmarea
legalității și validarea mandatelor.
La 5 decembrie 2014 Comisia Electorală Centrală a sesizat Curtea
Constituțională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul
Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 și validarea mandatelor deputaților
aleși.
Pretențiile care au fost prezentate de către concurenții electorali pot fi
sumate în trei categorii: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Politic „Patrioții Moldovei”, Blocul
electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” au solicitat
anularea alegerilor.
Partidul Comunist Reformator din Moldova a solicitat renumărarea
voturilor.