DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNE EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2015
Ședința din ziua de 21 ianuarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea deschiderii sesiunii extraordinare a Parlamentului de
legislatura a XX-a.
2. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
3. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Acceptarea propunerii Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din
Moldova privind anunțarea unei pauze în cadrul ședinței Parlamentului pînă joi,
22 ianuarie 2015, ora 15.00.
Ședința începe la ora 15.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat al Fracțiunii
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Eduard Smirnov:
Stimați deputați,
Ocupați locurile.
Bună ziua, stimați deputați,
Domnilor, liniște. (Rumoare în sală.)
Rog Secretariatul, să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 99 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Tomai Ion, Vlah Irina.
Domnul Eduard Smirnov:
Stimați colegi,
Constat ședința de astăzi …
Poftim. Cuvîntul se oferă … (Rumoare în sală.) O clipă, o clipă.
Bine. Ședința de astăzi, fiind deliberativă, se declară ședința și sesiunea
extraordinară a Parlamentului deschisă. Rog să onorăm Drapelul și Imnul de Stat al