DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2015
Ședința din ziua de 22 ianuarie 2015 – continuarea din 21 ianuarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Constituirea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a
Președintelui Parlamentului.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
aprobarea procesului-verbal nr.1 al ședinței Comisiei pentru
efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
4. Acceptarea propunerii Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din
Moldova privind anunțarea unei pauze în cadrul ședinței
Parlamentului pînă vineri, 23 ianuarie 2015, ora 15.00.
Ședința începe la ora 15.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat al Fracțiunii
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Eduard Smirnov:
Stimați deputați,
Bună ziua.
Rog Secretariatul, să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Ceban Ion,
Dodon Igor – la cerere, Tomai Ion, Vlah Irina.
Domnul Eduard Smirnov:
Mulțumesc.
Constat ședința de astăzi deliberativă.