DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2015
Ședința din ziua de 18 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. 
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului
în cadrul proiectului nr.227 din 17 februarie 2015. Prezintă domnul
Chiril Gaburici, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru
al Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.33 din
18 februarie 2015 pentru acordarea votului de încredere
Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului.
5. Luări de cuvînt asupra Programului de activitate și întregii liste a
Guvernului.
6. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.31 din 18 februarie 2015
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației
de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile
întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului
moldovenesc în raport cu valutele internaționale și situația de la
Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procedura de vot a
proiectului nr.31 se transferă pentru ședința din ziua de vineri,
20 februarie 2015.
Ședința începe la ora 14.08
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Onorat Plen,
Buna ziua.
Rog deputații să-și ia locul, iar Secretariatul să anunțe prezența deputaților,
pentru a verifica cvorumul și a începe lucrările acestei ședințe.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului: