DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2015
Ședința din ziua de 5 martie 2015 continuarea ședinței din 27 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Continuarea ședinței din 27 februarie 2015 care a fost întreruptă
din lipsă de cvorum.
2. Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul
2013 în cadrul proiectului nr.155 din 31 ianuarie 2014. Raportul a
fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din
27 februarie 2015.
3. Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul
2014 în cadrul proiectului nr.124 din 31 ianuarie 2015. Raportul a
fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din
27 februarie 2015.
4. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.42 din 27 februarie 2015 cu
privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2013. Proiectul
a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din
27 februarie 2015. Urmare a discuțiilor, s-a decis comasarea
acestuia cu proiectul de hotărîre nr.43, proiectul de hotărîre nr.42
fiind ca proiect de alternativă.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.43 din
27 februarie 2015 cu privire la Raportul anual al Consiliului
Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul
2014. Proiectul a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a
Parlamentului din 27 februarie 2015. Urmare a discuțiilor, s-a decis
comasarea acestuia cu proiectul de hotărîre nr.42, proiectul de
hotărîre nr.43 fiind ca proiect de bază.
Ședința începe la ora 10.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.