DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2015
Ședința din ziua de 24 martie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 
3. Aprobarea deciziei privind desfășurarea ședinței închise a
Parlamentului.
4. Anunțarea pauzei, după care va avea loc ședința închisă a
Parlamentului.
Ședința începe la ora 14.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Onorat plen,
Dragi colegi,
Vă salut.
Vă rog să vă luați locul.
Secretariatul,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Fusu Corina,
Ghilețchi Valeriu – deplasare; Țîrdea Bogdat – cerere, Lupu Lidia – concediu
medical, Vlah Irina.