DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2015
Ședința din ziua de 2 aprilie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.88 din 20 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale
(TAMP).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.89 din 20 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural
de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre
Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare
Agricolă (grant nr.2000000703).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.77 din 16 martie 2015 pentru
ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și
Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului
„Livada Moldovei”.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.80 din 17 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize
pentru cetățenii acestora.
7. Dezbaterea proiectului de Lege nr.97 din 25 martie 2015 privind
instituirea medaliei jubiliare „70 de ani de la încheierea Războiului
al Doilea Mondial”. Procedura de vot a proiectului nr.97 se
transferă pentru ședința ulterioară.