DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2015
Ședința din ziua de 9 aprilie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Mesajul de felicitare a Înalt Preasfințitului Vladimir – Mitropolit
al Chișinăului și al Întregii Moldove cu prilejul sfintelor sărbători
de Paște.
3. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 11–18
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.134 din 8
aprilie 2015 cu privire la desemnarea în funcție a unui membru al
Comisiei de certificare (Ruslan Berzoi).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.106 din 31 martie 2015 pentru
modificarea Legii nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la
Curtea Constituțională.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.104 din 30 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor
europene (Acord de Validare).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.115 din 1 aprilie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea
pentru dezvoltare.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.123 din 2 aprilie 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile
internaționale în materie de echipamente mobile.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.124 din 2 aprilie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea