DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 14 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.51 din 4 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală – art. 21; Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale – art. 67).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.37 din 20 februarie 2015 privind
importul unor obiecte de cult religios.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.156 din 22 aprilie 2015 privind
ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.177 din 4 mai 2015 privind
ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii
Moldova și Banca Europeană de Dezvoltare cu privire la
participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional
al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și
Mediu.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.157 din 22 aprilie 2015 cu privire
la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea
reciprocă a investițiilor.