8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.160 din 24 aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului privind
comerțul cu arme. Procedura de vot a proiectului nr.160 pentru
lectura a doua se transferă pentru o ședință ulterioară.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.149 din 16 aprilie 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind
Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.18 din 29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii cu privire la activitatea farmaceutică (art.1, 20).
11. Dezbaterea proiectului de Lege nr.67 din 13 martie 2015 pentru
completarea articolului 4 alineatul (1) litera c) din Legea cu
privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din
27 octombrie 2005. Procedura de vot a proiectului nr.67 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.114 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea unor acte legislative
(Legea privind partidele politice – art. 4, 22; Codul
contravențional – art. 671; Legea cu privire la libertatea de
exprimare – art.3). Pentru lectura a doua proiectul nr.114 a fost
comasat cu proiectul de Lege nr.2110 din 26 septembrie 2012
pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele
politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu
privire la libertatea de exprimare – art.3), proiectul nr.114 fiind
ca proiect de bază.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.151 din 21 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie
2000 (art.4, 21, 241).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.11 din 21 ianuarie 2015 cu privire la completarea Codului
fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.7, 9).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.182 din 6 mai
2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții
Supreme de Justiție (Nicolae CLIMA).