Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, domnule deputat și mulțumesc, domnule viceministru.
Luați loc.
Так, значит, на все вопросы мы получили ответы и переходим к
следующему запросу для следующего часа ответов.
Слово представляется господину Негуцa.
Domnul Andrei Neguța:
Спасибо.
Întrebarea mea este adresată personal Prim-ministrului țării, domnului Chiril
Gaburici.
La 8 aprilie curent, eu i-am adresat dumnealui o interpelare cu nr. AN nr.12.
Această interpelare se referea la Programul național de acțiuni consacrate Anului
Veteranilor.
Eram convins că reprezentantul Guvernului, care a venit în Parlament cu
apărarea acestui Program național, va da răspuns la problemele abordate în
interpelarea mea, însă această persoană a venit nepregătită. Cu atît mai mult, deja
la 9 mai s-a împlinit o lună de cînd termenul interpelării… și pînă astăzi, o lună și
o săptămînă, răspuns la această interpelare nu este.
Eu vreau să-l întreb pe domnul Prim-ministru dacă dumnealui și în
Cancelarie se cunoaște despre cerințele articolului 17 alineatul (6) al Legii nr.39
din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament?
Dacă se cunoaște despre cerințele acestea, cum a fost posibil ca timp de
36 de zile să nu fie răspuns la această interpelare?
Rog, timp de 10 zile, să fie examinată această situație și prin răspunsul
personal al Prim-ministrului să fie comunicată pricina și care au fost măsurile luate
de dumnealui, în calitate de șef a Guvernului, față dă persoana care a avut așa o
atitudine nerespectuoasă față de Parlament și față de mine.
Mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Ответ письменный или … Письменный.
Спасибо.
Есть вопросы еще? Вижу микрофонов включенных нет.
Спасибо.
Заседание объявляется закрытым. Повестка дня исчерпана.
… время заседания будет дополнительно объявленo депутатам после
заседания Постоянного бюро.
Ședința s-a încheiat la ora 17.38
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.