DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 28 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.93 din 23 martie 2015 cu
privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței
Financiare pe anul 2015. Proiectul nr.93 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.160 din 24
aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu
arme. Proiectul nr.160 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
5. Respingerea proiectului de Lege nr.1101 din 23 mai 2012 pentru
modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI
din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36). Proiectul nr.1101 a
fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta
a fost supus doar votului.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.222 din 11
iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9, 10,
13, 14, 15 ș.a.). Proiectul nr.222 a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din 1
aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 232,
233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15, 20, 21
ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii –
art. 4, 71, 21, 22, ș.a.; Legea privind testarea integrității
profesionale – art. 17). Proiectul nr.116 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.