DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 29 mai 2015 – continuarea ședinței din 28 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.202 din
18 mai 2015 cu privire la Procuratură. Proiectul nr.202 a fost
dezbătut anterior. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
2. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.192 din 13 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea asistenței sociale – art.1, 7, 13, 15; Legea
cu privire la serviciile sociale – art. 9, 10).
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din
29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu
privire la activitatea farmaceutică (art.1, 20). Procedura de vot a
proiectului nr.18 se transferă pentru o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.35 din 4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22,
28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală – art.12; Legea cu privire la tutun și articolele din
tutun – art. 1, 2, 5,6 ș.a.; Legea privind supravegherea de stat a
sănătății publice – art. 16, 18, 31 ș.a.).
5. Interpelări.
6. Declarația domnului deputat Ion Ceban – Fracțiunea Partidului
Socialiștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 14.13.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Deci, vă rog frumos, să vă luați locurile, ca să putem continua ședința