DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 2 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.266 din
30 iunie 2015 cu privire la desemnarea în funcție a unor membri
ai Comisiei de certificare (Roman CATARAGA, Dumitru
ȘEVCENCO).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.221 din 26 mai 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica
Lituania în domeniul protecției sociale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.237 din 2 iunie 2015 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a Republicii Moldova.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.238 din 2 iunie 2015 pentru
ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și
Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de
alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii
Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.257 din 18 iunie 2015 pentru ratificarea celui de-al treilea
Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României privind implementarea
Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de
România Republicii Moldova.