DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 3 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.131 din
26 martie 2014 pentru modificarea Legii nr.96-XVI din
13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.).
Proiectul nr.131 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.233 din 1 iunie 2015 pentru
aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe
anul 2013. Proiectul nr.233 a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
4. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.222 din 26 mai 2015 pentru
aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013. Proiectul nr.222 a fost dezbătut
într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus
doar votului.
5. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.224 din 26 mai 2015 pentru
aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013.
Proiectul nr.224 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.155 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul de procedură civilă – art.5, 81, 169,
ș.a.; Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional –
art.1, 38, 39).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.160 din 17 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind Comisia Națională a Pieței
Financiare – art.22, 23; Legea contenciosului administrativ –
a.rt.17; ș.a.).