DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 9 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 5–20
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din
5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Procedura de vot
a proiectului nr.179 se transferă pentru o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.241 din 4 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata
interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al
Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii,
organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari,
avocați și de executorii judecătorești.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din
3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul
prin conducte magistrale – art.4; Legea aviației civile – art.11;
Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11, 13; ș.a.).
Procedura de vot a proiectului nr.2 se transferă pentru o ședință
ulterioară.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.140 din 9 aprilie 2015 privind modificarea Legii privind
calitatea în construcții nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (art.21).
Pentru lectura a doua proiectul nr.140 va fi comasat cu proiectul
de lege nr.21 din 24 ianuarie 2014, proiectul nr.140 fiind ca
proiect de alternativă.
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.21 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător –
art.16, 22, 23 ș.a.; Legea privind apărarea împotriva incendiilor
– art. 23; Legea cu privire la protecția civilă – art. 20; ș.a.).