Pentru lectura a doua proiectul nr.21 a fost comasat cu proiectul
de lege nr.140 din 9 aprilie 2015, proiectul nr.21 fiind ca proiect
de bază. Procedura de vot a proiectului nr.21 se transferă pentru o
ședință ulterioară.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.244 din 9 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din
27 octombrie 2005 (art. 4, 41, 5, 8, 17).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.180 din 5 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea taxei de stat – art. 2, 3; Legea privind
protecția desenelor și modelelor industriale – art. 3, 4, 5, 7, ș.a.;
Legea privind protecția mărcilor – art. 2, 4, 5 ș.a.; ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.262 din 24 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de
finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova”
(Credit nr.5637-MD). Procedura de vot pentru lectura a doua a
proiectului nr.262 se transferă pentru o ședință ulterioară.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.261 din 24 iunie 2015 pentru
ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona
de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi
Republica Uzbekistan.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.247 din
12 iunie 2015 cu privire la Programul legislativ de transpunere a
angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de altă parte.
13. Prezentarea Raportului nr.718 din 8 aprilie 2014 privind
activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
pentru anul 2013.
14. Prezentarea Raportului nr.952 din 6 mai 2015 privind activitatea
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul
2014.