* * *
D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Andrian Candu:
Onorat plen,
Dragi colegi,
Vă rog frumos să vă luați locurile ca să putem continua ședința.
Rog foarte mult numărătorii pe sectoare să dea prezența, ca să constatăm
cvorumul, să putem continua. Rog numărătorii să-i numere și pe deputații care
stau, eventual, în picioare.
Sectorul nr.1?
N u m ă r ă t o r i i:
– 22.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 26.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr.3?
Sectorul nr.3?
Domnule Ghilețchi.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
– 25.
Domnul Andrian Candu:
74 de deputați în sală, putem continua ședința.
Mă adresez Comisiei economie, buget și finanțe dacă e gata cu toate acele
care erau nr.180, nr.171 și pachetul agricol?
Vă mulțumesc.
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări
climatice, mă adresez cu întrebarea dacă e gata nr.294 pentru lectura a doua?
Vă mulțumesc.
Și, la fel, a mai rămas un subiect care a fost amînat ca și vot, dar și revenirea
la amendamentele expuse, proiectul nr.230 ce ține de televiziunea digitală.
Amendamentul doamnei Corina Fusu.
Domnule Hotineanu,
Vom purcede în continuare...
Domnule Hotineanu,
Vă rog frumos.
Aveți cartelă? Aveți buton?
Domnul Hotineanu.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Deci vă informez că în discuții în pauză împreună cu reprezentantul
Guvernului, Guvernul acceptă amendamentul integral al doamnei Corina Fusu. Și
atunci poate fi propus pentru vot repetat amendamentul ca, ulterior, să votăm
pentru lectura a doua nr.230. (Rumoare în sală.) Nu, dar l-au acceptat
reprezentanții Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumesc.
Să le luăm pe rînd atunci.
Revenind la proiectul nr.230 ce se referă la proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova ce ține
de televiziunea digitală, revenim la amendamentul doamnei Corina Fusu pe care o
rog să mai dea citire încă o dată amendamentului ca să-l putem supune la vot.
Domnule Hotineanu,
Aveți dumneavoastră mapa să dați citire amendamentului? Nu?
Voce din sală:
Acuși Corina se duce să-l aducă.
Domnul Andrian Candu:
Poate cineva să ne fericească să avem... să ne citească amendamentul?
(Rumoare în sală.) Da, dar revenind la stenogramă.