Deci, doar ca descriere ca să fie mai ușor, ulterior, pentru stenogramă,
doamna Corina Fusu face propunere la articolul 23 punctul 5 prin introducerea
alineatelor, la articolul 23 se completează cu alineatele (31) și (32) cu cuprinsurile...
cu redacția care a fost menționată, și anume la criterii de evaluare a ofertei
solicitanților licențelor de emisie digitală și (32) – criteriile de evaluare a ofertei
solicitanților autorizațiilor de retransmisie digitală.
Cine este pentru aprobarea acestui amendament, vă rog frumos să vă
expuneți prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală. Amendamentul doamnei Corina Fusu a
fost aprobat.
Nu mai sînt...
Domnule Hotineanu,
Vă rog frumos. Pentru a încheia, mai aveți ceva de menționat?
Domnul Vladimir Hotineanu:
Nu, fiindcă alte amendamente nu au fost, doar amendamentele doamnei
Corina Fusu și domnului Chiril Lucinschi. Și, de altfel, legea poate fi supusă
pentru vot în lectura a doua.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte frumos.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Dacă sînt voturi, da, sigur.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
Votul se amînă pentru mîine.
În continuare, se supune examinării și dezbaterii proiectul de Lege nr.180
pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pentru lectura a doua.
Îl rog frumos pe domnul Ștefan Creangă să prezinte raportul Comisiei
economie, buget și finanțe pentru lectura a doua.
Domnul Ștefan Creangă:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative, prezentat cu titlu de inițiativă
legislativă de către Guvernul Republicii Moldova pentru lectura a doua, și
comunică următoarele.
Proiectul a fost elaborat în scopul actualizării conținutului actelor legislative
speciale în domeniul proprietății intelectuale, și anume Legii privind protecția
mărcilor, Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legii privind
protecția soiurilor de plante, precum și îmbunătățirii procedurilor de înregistrare a
obiectelor de proprietate intelectuală.