respectarea prevederilor legale și regulamentare în procesul de gestionare a
mijloacelor financiare oferite prin proiecte și programe naționale și de asistență
externă în domeniul agricol.
Urmare a examinării, comisia a identificat unele neconcordanțe în textul
proiectului de hotărîre.
În titlul proiectului de hotărîre se operează cu noțiunea de „proiecte
naționale și de asistență externă”, iar în textul acesteia întîlnim noțiunea de
„programe naționale și de asistență externă”.
Pentru a unifica conținutul proiectului de hotărîre, comisia propune în
ambele cazuri de utilizat sintagma „proiecte și programe”.
Reieșind din cele expuse, Comisia agricultură și industrie alimentară, cu
votul majorității celor prezenți, propune proiectul de Hotărîre nr.286 din
16.07.2015 spre adoptare în plenul Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
Dacă sînt întrebări în adresa Comisiei pentru agricultură și industrie
alimentară? Nu sînt.
Supun votului proiectul de Hotărîre nr.286 din 16 iulie 2015 cu privire la
asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor
naționale și de asistență externă în domeniul agricol.
Cine este pentru, vă rog frumos să votați.
În unanimitate. Proiectul de hotărîre a fost adoptat, nr.25 de pe ordinea de zi.
Dragi colegi,
La ora actuală noi am epuizat ordinea de zi pentru astăzi. (Rumoare în sală.)
Pe cea de mîine n-o trecem, deoarece în curînd ne apucă noaptea. Dar vreau
să vă anunț că mîine va fi ultima ședință a sesiunii. Va fi introdus pe ordinea de zi
și un proiect de Hotărîre privind încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2015.
Tot mîine va… potrivit procedurii, tradiției, cutumei care este, după
aprobarea proiectelor de acte normative, examinarea și aprobarea lor, se va trece la
procedurile de închidere a ședinței prin oferirea reprezentanților fracţiunilor
parlamentare să vină cu alocuțiunile sau discursurile de încheiere a ședinței și
ulterior, tradițional, onorăm Drapelul de Stat, Imnul de Stat și încheiem sesiunea.
Iar în caz de necesitate, evident, ne vom revedea într-o sesiune
extraordinară, dacă va fi cazul.
Acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună.
Încheiem ședința de astăzi, data de 30 iulie.
Mîine la ora 10.00 ne vedem aici, în plen.
Cetățenilor Republicii Moldova o seară cît mai bună, mai ales că avem și
Guvern.
Toate cele bune.
Ședința s-a încheiat la ora 21.23
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.