DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 30 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.537 din
19 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei –
art.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a
activității de întreprinzător – art.8; ș.a.). Proiectul nr.537 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.246 din
10 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de finanțare dintre
Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a
eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică.
Proiectul nr.246 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.257 din
18 iunie 2015 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol
adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României privind implementarea Programului de
asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în
valoare de 100 de milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova. Proiectul nr.257 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din
29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu
privire la activitatea farmaceutică (art.1, 20). Proiectul nr.18 a
fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta
a fost supus doar votului.