Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte Hotineanu.
Dacă sînt întrebări în adresa comisiei la subiectul respectiv doar în contextul
amendamentelor făcute?
Vă mulțumim.
Nu sînt întrebări.
Vă mulțumim frumos, domnule președinte.
În continuare, se supune votului și rog deputații să ia locul.
Dragi colegi,
Vă rog frumos, să vă luați locurile pentru procedura de vot, pentru ca și
numărătorii la fel să se descurce. Și numărătorii la fel să ia locul.
În continuare, se supune votului proiectul de Lege nr.145 din 14 aprilie 2015
pentru modificarea şi completarea Legii privind protecția invențiilor, pentru lectura
a doua.
Cine este pentru, vă rog frumos, să votați.
Vă rog frumos, numărătorii pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 3.
Sectorul nr. 2 – 23.
Sectorul nr. 3 – 25.
Domnul Andrian Candu:
Cu 51 de voturi, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.50 privind protecția invențiilor a fost votat și adoptat în lectura a doua.
În continuare, vom declara și anunța o pauză, însă pentru pauză vreau să
atrag atenția că Comisia economie, buget şi finanţe urmează să desfășoare o
ședință în care să aprobe rapoartele la pachetul agricol, proiectul nr.171 și proiectul
nr.180.
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări
climatice, proiectul nr.294 pentru lectura a doua, vă rog frumos, să faceți anunțul
ce ține de organizarea comisiei.
Doamna Bodnarenco.
Doamna Elena Bodnarenco:
Stimați membri ai Comisiei administrație publică, dezvoltare regională,
mediu și schimbări climatice, rămîneți, vă rog, în sală pentru discuțiile pe marginea
proiectului...
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Și Comisia juridică, numiri și imunități urmează să se expună pe marginea
Programului de activitate și a listei Guvernului.
Doamna Raisa Apolschii,
Vă rog frumos, să faceți anunțul.
Doamna Raisa Apolschii:
Vă mulțumesc.
Eu rog respectuos membrii Comisiei juridice, numiri și imunități să se urce
în sala 508.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Dragi colegi,
Onorat plen,
Revenim la ora 14.00.
Vă mulțumesc.
P A U Z Ă
*