DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 6 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1466
din 27 iunie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al
Codului fiscal – art.4).
4. Dezbaterea proiectului de Lege nr.431 din 1 noiembrie 2013 cu privire la
modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea
nr.797-XIII din 2 aprilie 1996. Procedura de vot va avea loc într-o ședință
ulterioară.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.451 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.485 din 27 noiembrie 2013 pentru modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012
(anexa nr.6).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.454 din
13 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.313, 437).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.455
din 13 noiembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.431, 432, 433,
434).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.449 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al
Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.478 din 26 noiembrie
2013 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea
delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare
internaționale.