DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 7 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova).
2. Informarea deputaților, de către domnul Președinte al Parlamentului Igor
Corman, despre validarea, prin Hotărîrea nr.35 din 7 noiembrie 2013 a Curții
Constituționale, a mandatului de deputat în Parlament al candidatului supleant pe
lista Partidului Democrat din Moldova domnul Ion Stratulat.
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.355 din
4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.84,158 165 ș.a.; Codul de procedură penală – art.1328, 1342 ). Pentru
lectura a doua, proiectul de Lege nr.355 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.357
din 4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – 316, Codul de procedură penală – art.90, 110, 215).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.362 din 9 septembrie 2013 privind ratificarea Convenției
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea
dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și
pe proprietate.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.366 din 13 septembrie 2013 privind formularea unor
declarații la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.417 din
25 octombrie 2013 pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier
– art.1; Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier –
pct.37).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.413 din 23 octombrie
2013 cu privire la declararea anului 2014 – Anul Dumitru Matcovschi.
9. Prezentarea raportului privind activitatea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012. Proiectul nr.234 din
5 februarie 2013. (Raportor – Marian Pocaznoi, președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.)