DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 22 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Aprobarea procedurii de examinare a moțiunii de cenzură, înaintate de
deputații PCRM la ședința plenară din 17 octombrie 2013, asupra activității
Guvernului, în special privind promovarea politicilor de dezintegrare a țării, de
pierdere a teritoriilor.
3. Dezbaterea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, în special
privind promovarea politicilor de dezintegrare a ţării, de pierdere a teritoriilor.
(Proiectul nr.404 din 17 octombrie 2013):
a) prezentarea raportului Guvernului (Raportor – Iurie Leancă,
Prim-ministru al Republicii Moldova);
b) runda de întrebări – răspunsuri;
c) luările de cuvînt ale deputaților.
4. Respingerea de către Legislativ a moțiunii de cenzură, înaintate de
deputații PCRM, la ședința plenară din 17 octombrie 2013, asupra activității
Guvernului, în special privind promovarea politicilor de dezintegrare a țării, de
pierdere a teritoriilor.
Ședința începe la ora 11.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Andrian Candu,
vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați,
Vă rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința.
Rog, Secretariatul,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.