DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 18 octombrie 2013
(STENOGRAMĂ)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova).
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.313
din 8 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.358 din 5 septembrie 2013 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind abolirea
regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 361 din 9 septembrie 2013 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind
condițiile reciproce de călătorie aplicabile cetățenilor acestora.
6. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 292
din 1 iulie 2013 privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize și străinii
scutiți de obligativitatea posedării unei vize la traversarea frontierei de stat a
Republicii Moldova.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 397 din 10 octombrie 2013 privind importul unor bunuri
materiale.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.378 din 24 septembrie 2013 privind importul Observatorului
Astronomic cu control computerizat la distanță a cupolei în complet cu telescopul
tip ”Celestron C14 Edge HD” și montura CGE-PRO.
9. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.360 din
6 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
contravențional – art. 204, 407; Codul fiscal – art.254).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.399 din 11 octombrie 2013 privind importul unor unități de
transport.