Iată, și proiectul de Lege nr.219 să fie inclus în ordinea de zi. Se referă la
primărie și, nemijlocit, la competențele Primarului General a municipiului
Chișinău.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Butmalai:
Da. Domnule Preşedinte,
Eu solicit, pentru agenda bisăptămînală, să fie inclus proiectul cu nr.1712
din 18.07.2012 privind modificările la Legea nr.131 privind siguranța transportului
rutier. În lectura a doua.
Domnul Igor Corman:
Mai sînt propuneri, stimaţi colegi? Acestea au fost propunerile, da?
Atunci eu le voi supune votului în ordinea în care au fost formulate.
Prima propunere, să fie introdus pentru perioada bisăptămînală proiectul cu
nr.4. Cine este pentru, vă rog să votați. Constat un număr insuficient de voturi.
Domnul Brega a propus mai multe proiecte.
Nr.940. Cine este pentru? Număr insuficient.
Nr.1612. Cine este pentru? Aceeași situație.
Nr.2354. Cine este pentru? Nu este susținut.
Nr.63. Cine este pentru? Aceeași situație.
Domnul deputat Guma a propus să fie introdus pe ordinea de zi proiectul cu
nr.738. Cine este pentru? Cu majoritatea voturilor, acest proiect este introdus în
ordinea de zi.
Domnul Ceban a propus organizarea unor audieri, cu invitarea
Guvernatorului Băncii Naționale și, de asemenea, a reprezentanților Cancelariei de
Stat, da? Le-ați legat împreună. Cine este pentru, vă rog să votați. Număr
insuficient de voturi.
Domnul Ceban a mai propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului cu
nr.219. Cine este pentru? Constat număr insuficient de voturi.
Domnul deputat Butmalai a propus să fie introdus proiectul cu nr.1712. Cine
este pentru, vă rog să votați. (Rumoare în sală.) Nr.1712. Majoritatea. Deci, și
acest proiect este inclus în ordinea de zi.
Și acum, per ansamblu, propun agenda pentru perioada bisăptămînală. Cine
este pentru, vă rog să o votați. Cu majoritatea voturilor, ordinea de zi este aprobată.
Deci, ne revedem marți, la ora 11.00.
Declar ședința de astăzi închisă.
Ședința s-a încheiat la ora 14.30.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.