DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 17 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, în special
privind pierderea controlului statului asupra „Băncii de Economii” – SA şi a ÎS
„Aeroportul Internaţional Chişinău”, înaintate de deputații PCRM la ședința
Parlamentului din 10 octombrie 2013. Proiectul nr.396 din 10 octombrie 2013.
– prezentarea raposrtului asupra activității Guvernului. (Raportor – domnul
Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova.);
– runda de întrebări – răspunsuri;
– luările de cuvînt ale deputaților;
– respingerea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului.
4. Înaintarea de către deputații PCRM a moțiunii de cenzură asupra
activității Guvernului, în special privind promovarea politicilor de dezintegrare a
ţării, de pierdere a teritoriilor, Republicii Moldova. Proiectul nr.404 din
17 octombrie 2013. (Raportor – Grigore Petrenco, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.)
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.365 din
12 septembrie 2013 pentru modificarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind
regimul străinilor în Republica Moldova.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.388 din
3octombrie 2013 privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri
din cupru.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.389 din
3 octombrie 2013 privind importul unor plăci de marmoră.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.401 din 16 octombrie
2013 privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.402 din 16 octombrie
2013 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.199 din
12 iulie 2012 privind alegerea unor membri supleanți în comisiile permanente ale
Parlamentului.