Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de
deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Vlah Irina – la cerere;
Botnariuc Tatiana, Cojocaru Vadim, Plahotniuc Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Domnilor deputați,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Vă aduc aminte că ordinea de zi a ședințelor Parlamentului de astăzi și de
mîine a fost aprobată de plenul Parlamentului săptămîna trecută, avem și un
supliment la ordinea de zi, care a fost aprobat de Biroul permanent la ședința de
ieri. Dacă sînt propuneri de amendare a ordinii de zi, vă rog să le formulați la
microfoanele din sală.
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț:
Domnule Președinte,
În ordine așa, de excepție, rugăm introducerea pentru ziua de mîine a
proiectului nr.273.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Am înregistrat. Alte propuneri? Alte propuneri nu sînt.
Eu am să supun votului propunerea ca, pentru ziua de mîine, 18 octombrie,
să introducem în ordinea de zi proiectul cu nr.273. Cine este pentru rog să voteze.
Majoritatea voturilor. Acest proiect este introdus în ordinea de zi.
Și acum, per ansamblu, am să supun votului ordinea de zi de astăzi și de
mîine. Cine este pentru rog să voteze. Majoritatea deputaților. Ordinea de zi este
aprobată.