DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 3 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Audieri parlamentare privind situația de la Banca de Economii și privind
concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.
Raportori: Dorin Drăguțanu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei;
Anatol Arapu, ministrul finanțelor; Oleg Efrim, ministrul justiției; Iurie Filip,
vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare; Dumitru Godoroja, viceministru al economiei; Victor Barbăneagră,
viceministru al finanțelor; Vladimir Cebotari, viceministru al transporturilor și
infrastructurii drumurilor; Tudor Copaci, viceministru al economiei.
Runda de întrebări – răspunsuri.
Luările de cuvînt ale deputaților.
4. Proiectul de Hotărîre nr.387 din 3 octombrie 2013 pe marginea
audierilor privind emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor SA ”Banca de
Economii” și privind concesionarea activelor ÎS ”Aeroportul Internațional
Chișinău”.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.390 din 3 octombrie
2013 privind rezultatul audierilor despre situația de la SA ”Banca de Economii” și
concesionarea ÎS ”Aeroportul Internațional Chișinău”.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Vă rog ca să ocupați locurile, ca să începem ședința.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.